Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ  = 1 : 1. Polime trên là polime nào trong số các polime sau:

A.

Poli(vinyl clorua).

B.

Polietilen.

C.

Tinh bột.

D.

Protein.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Polietilen.

 = 1 : 1  nC : nH  = 1 : 2  Polime là (-CH2-CH2-)n (polietilen).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...