Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ  = 1 : 1. Polime trên là polime nào trong số các polime sau:

A.

Poli(vinyl clorua).

B.

Polietilen.

C.

Tinh bột.

D.

Protein.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...