Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là:

A.

Metyl fomiat.

B.

Etyl axetat.

C.

Propyl axetat.

D.

Metyl axetat.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Metyl fomiat.

Este no đơn chức có dạng CnH2nO2.

CnH2nO2O2  nCO2 + nH2O

Do nên n =   n = 2.

 CTPT: C2H4O2; CTCT: HCOOCH3 (Metyl fomiat).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...