Khi đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức X thu được 13,2 (gam) khí CO2, khí N2 và 8,1 (gam) H2O. Công thức phân tử của X là:

A.

C3H7N.

B.

C2H7N.

C.

C3H9N.

D.

C4H9N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C3H7N.

Ta có nH2O=0,45 mol , nCO2=0,3 mol 

nCO2 < nH2O do đó X là một amin no

nC=0,3 mol, nH=0,9 mol.

nc:nH= 0,3:0,9 =1:3

mà X là amin no, đơn chức.

ta có

C

1

2

3

4

H

3

6

9

12

X

Không phù hợp

Không phù hợp

C3H9N

Không phù hợp

vậy X là C3H9N

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...