Khi đốt cháy đồng đẳng của rượu đơn chức thấy tỉ lệ số mol  tăng dần. Rượu trên thuộc dãy đồng đẳng nào?

A.

Rượu no.

B.

Rượu không no.

C.

Rượu thơm.

D.

Không xác định được.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...