Khi đốt cháy các đồng đẳng của metylamin thu được CO2 và H2O thì tỉ lệ về thể tích K =  biến đổi như thế nào theo số lượng nguyên tử cacbon trong phân tử?

A.

0,4 < K < 1.

B.

0,25 < K < 1.

C.

0,75 < K< 1.

D.

1 <K< 1,5.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...