Khi đốt cháy các đồng đẳng của metylamin thu được CO2 và H2O thì tỉ lệ về thể tích K =  biến đổi như thế nào theo số lượng nguyên tử cacbon trong phân tử?

A.

0,4 < K < 1.

B.

0,25 < K < 1.

C.

0,75 < K< 1.

D.

1 <K< 1,5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,4 < K < 1.

Gọi CT chung các đồng đẳng của metylamin là CnH2n+1NH2 (n > 1).

CnH2n+1NH2 nCO2 + H2O + N2

K = n : = 0,4 < K < 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...