Khi định nghĩa nhiệt độ tuyệt đối T là một đại lượng cơ bản trong hệ đơn vị quốc tế SI và đo bằng nhiệt kế khi thể tích không đổi, ta đã quy ước T tỉ lệ với p và đơn vị là K (Kenvin). Nếu đo nhiệt độ bằng K, ta tìm ra được phương trình trạng thái của khí:  = const. Phương trình trạng thái này là tổng hợp của các định luật thực nghiệm nào?

A.

Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ôt và định luật Sac-lơ.

B.

Định luật Bôi-lơ Ma-ri-ôt, định luật Sac-lơ và định luật Gay Luy-xac.

C.

Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ôt.

D.

Định luật Sac-lơ và định luật Gay Luy-xac.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 chất khí - vật lý 10 có lời giải - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...