Khi điều tiết để quan sát vật ở các khoảng cách khác nhau, thủy tinh thể của mắt có

A.

tiêu cự nhỏ nhất khi vật nằm ở điểm cực viễn Cv.

B.

tiêu cự nhỏ nhất khi vật nằm ở điểm cực cận Cc.

C.

tiêu cự lớn nhất khi vật nằm ở điểm cực cận Cc.

D.

ảnh của vật cần quan sát qua thể thủy tinh hiện trên màng lưới của mắt là ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tiêu cự nhỏ nhất khi vật nằm ở điểm cực cận Cc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...