Khi điện trở quang trong mạch điện cho như hình vẽ được chiếu sáng thì đại lượng nào sau đây sẽ tăng lên?                       

(1) điện trở quang

(2) hiệụ điện thế UR

(3) dòng diện I.

A.

Chỉ 1.

B.

1 và 2.

C.

2 và 3.

D.

1, 2 và 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2 và 3.

Khi điện trở quang được chiếu sáng thì điện trở của nó giảm, do đó dòng điện tăng lên. Từ dó, UR = I.R cũng sẽ tăng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện trong các môi trường - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...