Khi đề cập đến thuyết tiến hóa tổng hợp, nội dung nào sau đây sai?

I. Thuyết tiến hóa tổng hợp dựa trên thành tựu chủ yếu của di truyền học quần thể và di truyền học phân tử.

II. Phát triển nhanh và chiếm vị trí trung tâm của thuyết tiến hóa lớn.

III. Quá trình tiến hóa nhỏ, diễn ra trong phạm vi tương đối hẹp, với thời gian ngắn và có thể nghiên cứu được bằng thực nghiệm.

IV. Thuyết tiến hóa tổng hợp ra đời vào thế kỉ XX và dựa trên thành tựu của nhiều bộ môn khoa học.

Phương án đúng là:

A.

I, II, V.

B.

II.

C.

II, III, IV.

D.

III, IV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

II.

Phát triển nhanh và chiếm vị trí trung tâm của thuyết tiến hóa lớn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...