Khi Cônsixin có nồng độ 0,1% - 0,2% ngâm vào tổ chức mô sống, nó sẽ có vai trò (A), làm xuất hiện loại đột biến (B). (A) và (B) lần lượt là:

A.

Đứt gãy bộ máy di truyền, cấu trúc NST.

B.

Cản trở thoi vô sắc xuất hiện, đa bội thể.

C.

Cản trở thoi vô sắc xuất hiện, lệch bội.

D.

Làm NST nhân đôi, đa bội thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cản trở thoi vô sắc xuất hiện, đa bội thể.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...