Khí CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí. Muốn có đủ lượng CO2 cho phản ứng quang hợp với hiệu suất phản ứng 100% để tạo ra 8,1 gam tinh bột thì thể tích không khí tối thiểu cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn là:

A.

22,400 lít.

B.

3,733 lít.

C.

2,240 lít.

D.

6,72 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

22,400 lít.

6nCO2 + 5nH2O  (C6H10O5)+ 6nO2

134,4 (lít)  162 (gam)

6,72 (lít)  8,1 (gam)

Vkhông khí = 6,72. = 22,400 (lít).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...