Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa ba điểm bụng sóng liên tiếp bằng

A.

Một phần tư bước sóng.

B.

Một bước sóng.

C.

Nửa bước sóng.

D.

DHai bước sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Khoảng cách giữa ba bụng sóng liên tiếp là một bước sóng.

Chọn đáp án B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...