Khí CO sinh ra thường có lẫn khí CO2. Phương pháp nào có thể thu được khí CO trong phòng thí nghiệm?

A.

Dùng oxit canxi CaO.

B.

Dùng nhiệt độ.

C.

Dùng dung dịch H2SO4.

D.

Phương pháp khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dùng oxit canxi CaO.

Dẫn hỗn hợp khí qua CaO, khí CO2 tác dụng với CaO, khí CO được giải phóng.

CO2 + CaO  CaCO3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...