Khí CO sinh ra thường có lẫn khí CO2. Phương pháp nào có thể thu được khí CO trong phòng thí nghiệm?

A.

Dùng oxit canxi CaO.

B.

Dùng nhiệt độ.

C.

Dùng dung dịch H2SO4.

D.

Phương pháp khác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...