Khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14 , người ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là :

 

 

A.

2,2-đimetylbutan.

B.

2-metylpentan.

C.

n-hexan.

D.

2,3-đimetylbutan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

2,3-đimetylbutan.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...