Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là :

 

 

A.

CH3Cl

B.

CH3Cl2

C.

CHCl3

D.

CCl4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CHCl3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...