Khi chuyển toàn bộ lượng halogen có trong 1,53 (g) một anlyl halogenua CH2=CH-CH2-X thành kết tủa bạc halogenua AgX, người ta thu được 2,87 (g) kết tủa. Xác định tên của halogen X đó?

A.

Iot.

B.

Brom.

C.

Clo.

D.

Flo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Clo.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...