Khi chuẩn độ để tránh những sai số lớn ,người ta dùng dung dịch chuẩn có nồng độ .

A.

Lớn hơn nhiều nồng độ của chất cần xác định .

B.

Bé hơn nhiều nồng độ của chất cần xác định .

C.

Đúng bằng nồng độ của dung dịch cần xác định .

D.

Xấp xỉ với nồng độ của dung dịch chất cần xác định .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Xấp xỉ với nồng độ của dung dịch chất cần xác định .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...