Khi cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X chứa HCl và Al2(SO4)3, kết quả đồ thị như sau: img1 

Nếu rót vào dung dịch X ở trên 500 ml dung dịch Ba(OH)2 2M. Khối lượng kết tủa thu được là:

A.

208,55 gam.

B.

174,75 gam.

C.

229,35 gam.

D.

276,15 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đặt img1img2

Tại thời điểm đầu tiên img3ta có: img4

  Tại thời điểm thứ hai img5 ta có img6

  => dung dịch X chứa img7 

+Vì img8 

+ Sau khi trung hòa img9 còn lại = img10 

img11   

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...