Khi cho từ từ dung dịch Fe(NO3)3 vào dung dịch Na2CO3 đun nóng:

Hiện tượng xảy ra là:

 

A.

Chỉ có kết tủa.

B.

Chỉ có sủi bọt khí

C.

Vừa có kết tủa vừa có sủi bọt khí.

D.

Không có hiện tượng gì.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...