Khi cho phèn chua (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) vào nước đục. Mô tả hiện tượng nào sau đây là đúng?

A.

Không có hiện tượng gì.

B.

Có kết tủa lắng xuống, nước trở nên trong suốt.

C.

Nước trở nên trong đồng thời có sủi bọt khí mùi khai thoát ra.

D.

Nước trở nên trong và sủi bọt khí không màu thoát ra.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...