Khi cho một tia sáng đi từ nước vào một môi trường trong suốt nào đó, người ta nhận thấy vận tốc truyền của ánh sáng bị giảm đi một lượng Δv = 10m/s. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng bao nhiêu? Biết rằng chiết suất tuyệt đối của nước đối với tia sáng đó là nn = 1,333:

A.

5,4.

B.

4,6.

C.

3,2.

D.

2,4.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...