Khi cho một lượng (vừa đủ) dung dịch loãng của KMnO4 và H2SO4 vào một lượng dung dịch H2O2, thu được 1,12 lít O2 (đktc). Khối lượng của H2O2 có trong dung dịch đã lấy và khối lượng của KMnO4 đã phản ứng lần lượt là:

A.

1,7 gam, 3,16 gam.

B.

3,16 gam, 1,7 gam.

C.

3,17 gam, 1,6 gam.

D.

1,6 gam, 3,17 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,7 gam, 3,16 gam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...