Khi cho luồng khí hiđro (có dư) đi qua ống nghiệm chứa Al2O3, FeO, CuO, MgO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm bao gồm:

A.

Al2O3, FeO, CuO, Mg.

B.

Al2O3, Fe, Cu, MgO.

C.

Al, Fe, Cu, Mg.

D.

Al, Fe, Cu, MgO.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Al2O3, Fe, Cu, MgO.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...