Khi cho bố mẹ P thuần chủng hoa trắng lai với nhau, F1 thu được 100% hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn đời con thu được 9 đỏ: 7 trắng. Kiểu gen của bố và mẹ P là

A.

AABB × aabb.

B.

AAbb × aaBB

C.

AaBb × AaBb

D.

AaBb × aabb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bài toán tuân theo quy luật tương tác bổ sung

F2: 9:7 = 16 kiểu TH=4*4=. bố mẹ dị hợp 2 cặp gen F1: AaBb

qui ước: A-B-: Đỏ

A-bb, aaB-, aabb: trắng

=> Ptc phải là : AAbb $ aaBB để tạo F1 dị hợp 2 cặp gen và đảm bảo Ptc hoa trắng.

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...