Khi cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch chứa FeCl3, CuSO4, AlCl3 thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khi có khối lượng không đổi, thu được chất rắn X. Chất rắn X gồm:

A.

FeO, CuO, Al2O3.

B.

Fe2O3, CuO, BaSO4.

C.

Fe3O4, CuO, BaSO4.

D.

Fe2O3, CuO.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Fe2O3, CuO, BaSO4.

3Ba(OH)2 +2 FeCl3 →3 BaCl2 +2 Fe(OH)3

Ba(OH)2 + CuSO→  BaSO4↓ + Cu(OH)2

3Ba(OH)2 +2 AlCl3 → 2 Al(OH)3 +3 BaCl2

2Al(OH)3 +  Ba(OH)2  → Ba(AlO2)2 +4 H2O

Sau phản ứng kết tủa thu được gồm Fe(OH)3, Cu(OH)2 và BaSO4

2Fe(OH)3  →  Fe2O3 + 3H2O

Cu(OH)2 → CuO + H2O

BaSO4 ko nhiệt phân được, do đó X gồm CuO, Fe2O3 và BaSO4

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...