Khi chiếu vào bề mặt một tấm kim loại ánh sáng có tần số f1 = 8.1014 Hz và sau đó thay bằng ánh sáng có tần số f2 = 6.1014 Hz thì động năng của electron quang điện biến đổi 3 lần. Công thoát của kim loại bằng:

A.

4.10-19 J.

B.

3,3.10-19 J.

C.

5,3.10-19 J.

D.

6,7.10-19 J.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3,3.10-19 J.

Khi chiếu ánh sáng có tần số f1 thì: hf1 + A (1)

Khi chiếu ánh sáng có tần số f2 < f1 thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện giảm 3 lần:    (2)

Từ (1) và (2) ta có:  ≈ 3,3.10-19 J.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...