Khi chiếu hai bức xạ có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,25 μm vào một tấm kim loại thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron bứt ra khỏi kim loại là v1 = 7,35.505 m/s. Chiếu bức xạ có bước sóng λ2 vào tấm kim loại nói trên được cô lập về điện thì điện thế cực đại của tấm kim loại là 3 V. Tìm bước sóng λ2?

A.

λ2 = 0,1931 μm.

B.

λ2 = 0,2932 μm.

C.

λ2 = 0,3932 μm.

D.

λ2 = 0,6932 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

λ2 = 0,1931 μm.

Áp dụng công thức:  = A + eUh

 (1)

 (2)

Trừ vế với vế của (2) cho (1), Ta được:

 .

Thay số ta được λ2 = 0,1931 μm. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...