Khi cần pha chế một dung dịch chuẩn để chuẩn độ thể tích ta có thể dùng dụng cụ nào sau đây?

A.

Bình cầu.

B.

Bình định mức.

C.

Bình tam giác.

D.

Cốc thuỷ tinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bình định mức.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...