Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí. Để cung cấp đủ CO2 cho phản ứng quang hợp tạo ra 100 (g) tinh bột thì thể tích không khí (đo ở đktc) cần có là:

A.

46090 (lít).

B.

46090,5 (m3).

C.

276266 (lít).

D.

276266,7 (lít).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

276266,7 (lít).

6nCO2 + 5nH2 (C6H10O5)n + nO2

6n.44                           162n (g)

   a                               100 (g)

 a = (100.6n.44) : 162n = 163 (g).

   = 163 : 44= 3,7 (mol) (đktc) = 3,7.22,4 = 82,88 (lít).

 Vk.khí  = (82,88.100) : 0,03 = 276266,7 (lít).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...