Khi các cá thể của một quần thể giao phối (quần thể lưỡng bội) tiến hành giảm phân hình thành giao tử đực và giao tử cái. Ở một số tế bào sinh giao tử, 1 cặp nhiễm sắc thể thường không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Sự giao phối tự do giữa các cá thể có thể tạo ra các kiểu tổ hợp về nhiễm sắc thể là

A.

2n; 2n - 1; 2n + 1; 2n - 2; 2n + 2.

 

B.

2n + 1; 2n - 1 - 1 - 1; 2n.

C.

2n + 1; 2n - 2 - 2; 2n; 2n + 2.

D.

2n - 2; 2n; 2n + 2 + 1.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...