Khi bắn phá B bằng hạt α thì phóng ra notron. Phương trình phản ứng là:

A.

B + α   N + n.

B.

B + α  O + n.

C.

B + α  F + n.

D.

B + α  C + n.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

B + α   N + n.

Phương trình phản ứng có dạng: B + He X + n

Định luật bảo toàn khối lượng: 10 + 4 = A + 1 A = 13

Định luật bảo toàn điện tích: 5 + 2 = Z + 0 Z = 7

Vậy X = N.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...