Khẩu hiệu mà ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là  gì ?

A.

“Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng”

B.

“Thà  hi sinh tất cả để đánh thắng chiến dịch Điện Biên Phủ “

C.

“Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”

D.

Câu B và C đúng

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...