Khẳng định sai trong các khẳng định sau là

A.

Hàm số y = sinx đồng biến trên khoảng .

B.

Hàm số y = cosx đồng biến trên khoảng .

C.

Hàm số y = tanx đồng biến trên khoảng .

D.

Hàm số y = cotx nghịch biến trên khoảng .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hàm số y = cotx nghịch biến trên khoảng  là mệnh đề sai, vì tại điểm x = Π hàm số này không xác định.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...