Khẳng định nào sau đây là không chính xác?

A.

Khối lượng riêng của kim loại chỉ phụ thuộc vào nguyên tử khối của kim loại mà không phụ thuộc vào cấu trúc mạng tinh thể.

B.

Nhờ tính dẻo mà kim loại dễ dát mỏng, dễ kéo sợi.

C.

Kim loại dẫn điện tốt vì các electron tự do trong tinh thể kim loại chuyển động từ hỗn loạn sang có hướng khi thiết lập một hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn.

D.

Đồng có màu đỏ vì nó được hấp thụ các bức xạ cùng màu xanh (màu phụ của màu đỏ) và phản xạ mạnh những bức xạ màu đỏ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Khối lượng riêng của kim loại chỉ phụ thuộc vào nguyên tử khối của kim loại mà không phụ thuộc vào cấu trúc mạng tinh thể.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...