Khẳng định nào đối với phương trình 3x = 4 - x là sai ?

A.

Phương trình vô nghiệm trong khoảng (1 ; +∞) 

B.

Phương trình vô nghiệm trong khoảng (-∞ ; 1) 

C.

Phương trình vô nghiệm trong R

D.

Phương trình có một nghiệm duy nhất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương trình vô nghiệm trong R

Ta thấy phương trình có nghiệm x = 1, lưu ý hàm số mũ y = 3x đồng biến và y = 4 - x nghịch biến trên R nên

phương trình có nghiệm duy nhất x = 1. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...