Khai triển img1. Có bao nhiêu số hạng hữu tỉ trong khai triển trên?

A.30
B.31
C.32
D.33
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Ta có img1 Số hạng hữu tỉ trong khai triển tương ứng với img2img3.Vậy số các giá trị img4 là: img5.   Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...