Khái niệm đột biến gen là:

A.

sự biến đổi tạo ra những alen mới.                                 

B.

sự biến đổi tạo nên những kiểu hình mới.

C.

những biến đổi trong cấu trúc của gen.                         

D.

Sự biến đổi trong cấu trúc NST.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.

Vậy đáp án đúng là C        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...