Khai báo nào là ĐÚNG trong các khai báo mảng 1 chiều sau:

A.

VAR A:ARRAY[1..100] OF Integer;

B.

VAR A:ARRAY[1-100] OF Integer;

C.

VAR A:ARRAY[100] OF Integer;

D.

VAR A=ARRAY[1..100]OF Integer;

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:VAR A:ARRAY[1..100] OF Integer;

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...