Khả năng phản ứng thế nguyên tử clo bằng nhóm –OH của các chất được xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải là :

A.

Anlyl clorua, phenyl clorua, propyl clorua.

B.

Anlyl clorua, propyl clorua, phenyl clorua.

C.

Phenyl clorua, anlyl clorua, propyl clorua.

D.

Phenyl clorua, propyl clorua, anlyl clorua.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...