Khả năng phản ứng nhịp nhàng của sinh vật trước sự thay đổi có tính chu kì của môi trường, đặc biệt là chu kì mùa và chu kì ngày đêm được gọi là

A. Khống chế sinh học
B. Nhịp sinh học
C. Thường biến
D. Đột biến
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...