Khả năng khắc phục tính bất thụ trong lai xa của đột biến đa bội hóa do:

A.

gia tăng khả năng sinh trưởng của cây.

B.

khôi phục lại cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

C.

tế bào có kích thước lớn hơn thể lưỡng bội có khả năng chống chịu tốt hơn.

D.

giúp tế bào trượt dễ hơn trên thoi vô sắc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

khôi phục lại cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...