Khả năng di chuyển xa hay gần của vật liệu phụ thuộc vào: 

A.

Động năng của các quá trình tác động lên nó 

B.

Kích thước và trọng lượng của vật liệu 

C.

Điều kiện bề mặt đệm 

D.

Tất cả các yếu tố trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả các yếu tố trên

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...