Kết quả thống kê cho biết ở thời điểm 2013 dân số Việt Nam là 90 triệu người, tốc độ tăng dân số là 1,1%/năm. Nếu mức tăng dân số ổn định ở mức như vậy thì dân số Việt Nam sẽ gấp đôi (đạt ngưỡng 180 triệu) vào năm nào ?  

A.

Năm 2050.

B.

Năm 2077.

C.

Năm 2093.

D.

Năm 2070.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

- Phương pháp: Dân số một quốc gia ban đầu là img1, tốc độ tăng dân số là r%/năm thì sau n năm, dân số của quốc gia đó được tính theo công thức img2 - Cách giải: Gọi n là số năm kể từ năm 2013 để dân số Việt Nam tăng gấp dôi, có có phương trình: img3.

Ta chọn n = 64 (số nguyên nhỏ nhất lớn hơn 63,4) Vậy đến năm 2013 + 64 = 2077 thì dân số Việt Nam sẽ tăng gấp đôi  

VẬY ĐÁP ÁN LÀ B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...