Kết quả phép tính  bằng:

A.

log5120

B.

log5(+38)

C.

5

D.

2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...