Kết quả phép tính  bằng:

A.

2

B.

2

C.

-2

D.

-4

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...