Kết quả nào sau đây là đúng:

A.

B.

C.

23 > 32

D.

24 > 42

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

23 = 8 < 9 = 32 ; 24 = 42 = 16

Vậy chỉ có kết quả  là đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...