Kết quả nào sau đây là đúng:

A.

B.

C.

23 > 32

D.

24 > 42

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...