Kết quả nào sau đây là đúng:

A.

B.

C.

23 > 32

D.

24 > 42

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

23 = 8 < 9 = 32 ; 24 = 42 = 16

Vậy chỉ có kết quả  là đúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...