Kết quả nào sau đây là sai?

A.

(-2)-2 = 4

B.

C.

(-1,01)0 = 1

D.

(-4)2 = 16

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(-2)-2 = 4

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...