Kết quả đúng trong các kết quả sau: -n2+2n-3n2 bằng

A.

1.

B.

-.

C.

-1.

D.

0.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...