Kết quả đúng trong các kết quả sau: limx55-xx2-25 bằng

A.

-205.

B.

205.

C.

1205.

D.

-1205.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

limx55-xx2-25=limx5(5-x)(x2-25)(5+x)=limx55-x-(5-x)(5+x)(5+x)=limx5-1(5+x)(5+x)=-1205

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...