Kết quả đúng trong các kết quả sau: limx55-xx2-25 bằng

A.

-205.

B.

205.

C.

1205.

D.

-1205.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...